Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia we Wrocławiu

Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU

Wymagane dokumenty:

1. Odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC.
2. Odpis Aktu Ślubu Kościelnego rodziców dziecka.
3. Chrzestni spoza naszej parafii przynoszą ze swoich parafii zaświadczenie, że są osobami praktykującymi i mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych. (nazwisko, imię, adres i wiek) wydane w parafii ich zamieszkania
4. Zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania (tylko w przypadku, gdy rodzice dziecka mieszkają w innej parafii)
5. Chrzestnym może być osoba, która przyjęła sakrament bierzmowania i ukończyła 16 lat.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:

1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 3 miesięcy, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
2. Dowody Osobiste.
3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.
4. UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Cywilnym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).
5. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać aktualne zaświadczenie o uczestnictwie w naukach).
6. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii).
7. Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!!

W dniu ślubu Narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi Świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z Dowodami Osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi)

  • II część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem.
  • Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

POGRZEB KATOLICKI

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z administracją cmentarza (ul. Smętnej lub innym cmentarzu we Wrocławiu) /gdy kancelaria jest nieczynna, należy dzwonić na tel. do klasztoru 071 3482022/
Msze Św. pogrzebowe sprawowane są w kościele parafialnym w dniu pogrzebu i o ustalonej godzinie. Zachęcamy do wcześniejszego skorzystania z sakramentu pokuty w naszym kościele podczas każdej Mszy św.

Dokumenty wymagane do pogrzebu katolickiego:

1. Akt Zgonu z USC.
2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.
3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.