Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia we Wrocławiu

Rada parafialna

Rada Parafialna jest to organ doradczy o.Proboszcza i reprezentujący wspólnotę parafialną.  Ma ona na celu pomoc we wszystkich sprawach duszpasterskich w powiązaniu z całym kościołem.

Do jej zadań należy także wyrażanie opinii w sprawach parafii, proponowanie różnych działań dotyczących apostolatu, działalności charytatywnej i integrującej całą wspólnotę parafialną.

Rada nie jest po to, by kierować parafią, jednak głos doradczy ma ważną rolę w doskonaleniu działania wspólnoty. Istotnym zadaniem Radnych jest docieranie do parafian, którzy są z dala od Kościoła, do chwiejących się w wierze oraz do najbardziej potrzebujących wsparcia tak duchowego, jak i materialnego.

Rada powinna także omawiać różne sprawy gospodarcze parafii i kościoła.  Winna być  wsparciem w zarządzaniu dobrami materialnymi.

Rady parafialna podejmuje swoje zadania w duchu odpowiedzialności za parafię oraz poziom życia religijnego jej członków. Stara się pomagać duszpasterzom w rozeznawaniu problemów i wyzwań społeczno-religijnych.

Zadania członków Rady Parafialnej są ważne i wymagają wysiłku, wiary i zaufania Bogu. Stąd ważnym jest, by byli otaczani naszą modlitwą oraz wsparciem przy pełnieniu przez nich tej posługi.

SKŁAD RADY PARAFIALNEJ:

 • o. Witold Baran
 • o. Wojciech Wilgowicz
 • o. Mariusz Mazurkiewicz
 • s. Benwenuta
 • Małgorzata Bojczuk
 • Janusz Bułat
 • Jan Czerwonka
 • Andrzej Gajda-Janiak
 • Aleksandra Kozanka
 • Rafał Letki
 • Joanna Łabędzka
 • Bartłomiej Nowicki
 • Danuta Śliwińska
 • Joanna Woźniak
 • Tomasz Zięba